E-Gelişmeler

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışmakta olduğumuz sektörlerde mevzuat ve altyapı gereği değişimler yaşanmaktadır. Bu bazı sektörlerde eşanlı olduğu gibi bazı sektörlerde durağan bazı sektörlerde etkisini dahi göstermediğini gözlemlemekteyiz.

Gerçek ve tüzel kişiliklerin ticari işlemlerinde kullandığı fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, yasal defterler gibi kanuni ve ticari evrakların yerini elektronik belgeler almaktadır. 2010 yılında hayatımıza giren e-fatura uygulaması, Gelirler İdaresi Başkanlığı merkezli platform ve özel entegratörler aracılığı ile yürütülüyor. İlk olarak 25 milyon ciroya sahip olan vergi mükellefleri bu kapsama alınırken 2011 yılı sonunda bu rakam 10 milyona düşürülmüştür. Bu karar ile birlikte mükelleflerin e-fatura sistemine geçişi için 2013 yılı sonuna kadar süre tanınmıştı. Sürecin rakamsal yansımalarına araştırdığımızda 2015 yılında 19837 e-fatura mükellefi sayısı Ekim 2016 sonunda 51862’yi bulmuştur. Bu dönemde kesilen e-fatura 14 milyon adedi bulmuştur. Son verilere göre e-defter mükellefi 72198, e-fatura mükellefi 81413, e-arşiv mükellefi 20252, e-smm mükellefi 1022 gerçek ve tüzel kişi olmuştur.

E-fatura ve e-defter kriterlerini sağlayan mükelleflerin takip eden 2. Mali takvim başı itibari ile uygulamalara geçmektedirler. Ayrıca internet kanalı ile satış yapan mükelleflerin brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzerinde ise bu dönem takip eden yılbaşı itibari ile e-arşiv uygulamasına dahil olacaktır.

Yapılan son mevzuat çalışmalarında e-fatura ile ilgili kriterler 2017 yılı sonunda cirosu 5 milyon TL olan mükelleflerin 01.01.2019 tarihi itibari ile e-fatura geçmesi öngörülüyor. E-fatura mükelleflerinin 01.01.2019 tarihi itibari ile e-arşiv uygulamasına da geçme zorunluluğu getirildi. Ayrıca 2019 yılı itibari ile aynı gün içinde aynı müşteriye düzenlenen vergiler dahil 50.000 TL ve üzerindeki faturalar e-fatura ve e-arşiv fatura olması zorunlu hale gelecek. E-fatura mükellefleri yine 01.01.2019 tarihi itibari ile e-irsaliye kullanmaya başlayacak.

Serbest meslek mensupları için getirilen (noterler hariç) e-smm uygulaması, zirai ve hayvansal ürünler için düzenlenen e-müstahsil makbuzu ile e-sevk irsaliyesi uygulamalarına geçiş isteğe bağlıdır.

Son gelişmeler ile zaman, metaryel, sermaye ve işgücü gibi alanlarda tasarruf amaçlanmış olup bu meyanda denetim ve kontrol mekanizmasının daha sağlıklı duruma gelmesi amaçlanmıştır.

Gün geçtikçe gelişen ve değişen dünyamızda teknik ve teknolojik olarak yenileniyoruz diyerek İbni Haldun’den veciz bir söz ile yazımı noktalıyorum. “Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder.

YORUM EKLE